Władze Fundacji

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Prezes Zarządu:
Członkowie:
inż. Wiesław Zawada prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
W-ce Prezes, Skarbnik:
prof. dr hab. Szymon Dragan
dr Włodzimierz Luty prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Członek Zarządu:
prof. dr hab. Marzena Dominiak
dr Izabela Lesisz prof. dr hab. Beata Ponikowska
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
Komisja Rewizyjna
mgr Elżbieta Olejnik
Członkowie:
mgr Franciszek Przybylski
mgr Elżbieta Urban - Przewodnicząca Komisji mgr Krzysztof Bernacki
dr hab. Marcin Mączyński mgr inż. Zdzisław Śliwiński
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka mgr Tadeusz Chodorowski
dr Anna Goździk mgr inż. Marek Rakowicz
prof. dr hab. Robert Śmigiel mgr inż. Krzysztof Lubański
mgr inż. Dariusz Stolarczyk
mgr inż. Fryderyk Krukowski
mgr Jan Kryla – Przewodniczący Rady FUM


Design byadr