Władze Fundacji

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Prezes Zarządu:
Członkowie:
inż. Wiesław Zawada prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
W-ce Prezes, Skarbnik:
prof. dr hab. Szymon Dragan
dr Włodzimierz Luty prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Członek Zarządu:
prof. dr hab. Marzena Dominiak
dr Izabela Lesisz prof. dr hab. Beata Ponikowska
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
Komisja Rewizyjna
mgr Elżbieta Olejnik
Członkowie:
mgr Franciszek Przybylski
Przewodniczący Komisji - dr hab. n. farm. Marcin Mączyński, prof. uczelni mgr inż. Zdzisław Śliwiński
dr hab. Marcin Mączyński mgr Tadeusz Chodorowski
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka mgr inż. Marek Rakowicz
dr Anna Goździk mgr inż. Dariusz Stolarczyk
prof. dr hab. Robert Śmigiel mgr inż. Fryderyk Krukowski
mec Anna Oleńska prof. dr hab. Agnieszka Piwowa – Przewodniczący Rady FUM


Design byadr