NFZ Przychodnia Fundacji UM

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Przychodnia FAM

Prychodnia FAM ul. Skłodowskiej - Curie 50-52
50-369 Wrocław
tel. 071 784-27-07
e-mail: przychodniafam@gmail.com

kierownik Przychodni Fundacji UM:
dr n. med. Maria Diakowska-Ostaszewska
specjalista II st. chorób wewnętrznych

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

W ramach usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) udzielane są świadczenia przez lekarzy internistów, lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki: środowiskową i zabiegową.
Istnieje możliwość korzystania z badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz ultrasonograficznej.

Od 1 marca 2009 roku "Przychodnia FUM" mieści się w nowowyremontowanym budynku w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI WYBORU LEKARZA POZ
Pobierz i wypełnij deklarację:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI WYBORU PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
Pobierz i wypełnij deklarację:

Pamiętaj! Data złożenia deklaracji w nowej placówce POZ jest jednocześnie datą rezygnacji z poprzedniej - nie musisz wypisywać się ze swojej dawnej Przychodni!

WAŻNE INFORMACJE DLA UBEZPIECZONYCH (KLIKNIJ)

rejestracja gabinet lekarza gabinet pielęgniarkiDesign by len