Pracownia Badań Molekularnych

ul. Pasteura 1, budynek A4
50-367 Wrocław
tel. 071 784 17 85 (84)

kierownik laboratorium:
dr Małgorzata Zalewska

Wykorzystujemy metody biologii molekularnej oraz nowoczesny sprzęt. Personel to pracownicy Uniwersytetu Medycznego - specjaliści biologii molekularnej i biotechnologii.

Pracujemy w oparciu o urządzenia i odczynniki uznanych producentów.
Uczestniczymy w międzynarodowych programach kontroli jakości pracy technikami biologii molekularnej, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Bierzemy udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, dzięki czemu dostosowujemy panel wykonywanych badań do światowych standardów rozpoznawania zakażeń oraz monitorowania leczenia przeciwwirusowego.

Przewidywane są znaczne upusty cenowe w przypadku umów na większą liczbę badań!

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ZAKAŻEŃ HBV

Nazwa badania
Materiał
HBV DNA jakościowo surowica, osocze (EDTA)
HBV DNA ilościowo surowica, osocze (EDTA)
HBV DNA oporność genetyczna
na lamiwudynę
surowica, osocze (EDTA)
Genotyp HBV surowica, osocze (EDTA)

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ZAKAŻEŃ HCV

Nazwa badania
Materiał
HCV RNA jakościowo surowica, osocze (EDTA)
HCV RNA ilościowo surowica, osocze (EDTA)
Genotyp HCV surowica, osocze (EDTA)
HCV RNA ilościowo
+ genotyp HCV
surowica, osocze (EDTA)

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ZAKAŻEŃ HIV

Nazwa badania
Materiał
Anty-HIV 1, 2, 0
test potwierdzenia
Western blot
surowica
HIV RNA ilościowo surowica, osocze (EDTA)
Limfocyty CD3/CD4/CD8
ilościowo
krew (EDTA)


Design by len