Pracownia Hemodynamiki

przy SP ZOZ w Kłodzku

Kardiologia ul.Szpitala 1a
57-300 Kłodzko
tel. 074 86 51 223
074 86 51 224
fax. 074 86 51 223

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we współpracy z SP ZOZ w Kłodzku utworzyła Pracownię Hemodynamiczną na Oddziale Kardiologicznym Szpitala.

W rezultacie Oddział Kardiologiczny może zapewnić kompleksową opiekę pacjentom chorującym na choroby układu krążenia.

Design by len