Realizacja celów statutowych

Fundacja UM od poczatku swego istnienia do konca 2012 roku wydala na cele statutowe
16,5 mln zł
Sfinansowaliśmy m.in.:

Zakup czytnika do mikropłytek
dla Katedry i Zakładu Biofizyki AM
(128 700 zł)
Zakup analizatora biochemicznego
dla Katedry i Zakładu Farmakologii klinicznej AM
(117 700 zł)
Zakup cytometru przepływowego
dla Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej AM
(180 000zł)
Zakup systemu do elektroforezy 2-F
dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM
(399 913 zł)
Zakup systemu do funkcjonowania rezonansu magnetycznego (fMRI)
dla Katedry Radiologii
(109 902 zł)
Zakup sprzętu endoskopowego
dla II Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii ASK
(180 618 zł)
Zakup ultrasonografu do diagnostyki narządu ruchu
dla Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM
(116 200 zł)
Zakup 18 mikroskopów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych
dla Katedry i Zakładu Farmakognozji AM
(48 393,24 zł)
Zakup dwóch kardiomonitorów
dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
(24 610 zł)
Zakup mikroskopu
dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM
(127 000 zł)
Zakup densytometru
dla Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopamii AM
Zakup laparoskopu
dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM
Zakup aparatu FAKO
dla Katedry i Kliniki Okulistyki AM
(180 000zł)
Zakup tomografu komputerowego
dla Katedry i Kliniki Okulistyki AM
(195 000zł)
Zakup urzadzenia do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej
dla Katedry i Kliniki Kardiologii AM
(160 000 zł)
Dofinansowanie zakupu spektrofotometru ABSOR
dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM
Zakup unitów symulacyjnych i 10 fotelików dentystycznych
dla Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
(186 000 zł)


Design by len