Kursy Przygotowawcze

naukowiec

Cena kursów

Termin: 15.09.2018 –- 30.04.2019
- przy wyborze 3 przedmiotów - 31 zł / 1 godz. (45 minut) (6 rat po 930 zł)
- przy wyborze 2 przedmiotów - 34 zł / 1 godz. (45 minut) (6 rat po 680 zł)
- przy wyborze 1 przedmiotu - 37 zł / 1 godz. (45 minut) (6 rat po 370 zł)

Kurs obejmuje 2700 minut z 1 przedmiotu (60 godzin lekcyjnych).
Kurs realizowany jest w systemie 30 spotkań po 90 minut z 1 przedmiotu lub 27 spotkań po 100 minut z 1 przedmiotu.

Harmonogram wpłat:
I rata – do 22.09.2018
II rata – do 20.10.2018
III rata – do 24.11.2018
IV rata – do 22.12.2018
V rata – do 26.01.2019
VI rata – do 28.02.2019

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dopiskiem:
"kurs przygotowawczy-imię i nazwisko kursanta"

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5

BZ WBK SA 4 O/WROCŁAW
NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

Design by adr