Poradnia Genetyczna -

Informacje dla pacjenta

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Poradnia Genetyczna przyjmuje

* Bezpłatnie [w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)] osoby ubezpieczone i posiadające właściwe skierowanie wystawione przez lekarza mającego umowę z NFZ
oraz
* Odpłatnie osoby nieubezpieczone, bez skierowania lub kierowane przez lekarzy nie posiadających umowy z NFZ.

Badania odpłatne Poradnia Genetyczna wykonuje także na zlecenie Szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca badań materiału z poronienia
Kliknij i dowiedz się więcej.

Rejestracja

.......◊ Telefonicznie pod numerami telefonów:
71 784 12 33 oraz faks 71 784 12 60,

.......◊ Osobiście:
Poradnia Genetyczna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52, Wrocław

.......◊ Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
poradniagenetyczna@fundacjaam.pl

TELEPORADA

Pacjent, który został zapisany na pierwszą teleporadę i ma ją potwierdzoną, prosimy aby wypełnił DRUK ZGODY (kliknij tutaj aby pobrać wydruk) i przesłał skan wraz ze skierowaniem na adres mailowy poradni: poradniagenetyczna@fundacjaum.pl .

Do poradni należy się zgłosić z:

1. kompletem dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta oraz jego rodziny. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie się pacjenta do porady i zebranie jak najszerszej informacji o chorobach wśród członków rodziny. Lekarz genetyk będzie pytał nie tylko o krewnych I stopnia (rodzice, dzieci, rodzeństwo) ale także o krewnych dalszego stopnia do 3 pokoleń wstecz (dziadkowie, rodzeństwo dziadków, ich dzieci, wnukowie itp.).

2. ważnym skierowaniem od każdego lekarza POZ lub specjalisty, który ma aktualną umowę z NFZ (w przypadku braku skierowania porada jest płatna).

W czasie pierwszej porady poza zebraniem wywiadu i badaniem pacjenta najczęściej jest pobierana krew na badanie genetyczne. Pacjent nie musi być na czczo.

Po zakończeniu badań pacjent otrzymuje kartę porady specjalistycznej, zawierającą wynik wraz z poradą genetyczną.

W zależności od rodzaju badania czas oczekiwania na wynik i poradę genetyczną wynosi
* badanie cytogenetyczne minimum 3 tygodnie
* badanie molekularne minimum 5 tygodni

Kiedy na pewno należy zgłosić się na poradę genetyczną?

1. w przypadku opóźnienia rozwoju ruchowego dziecka (zbyt niskie lub wzmożone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt, niski wzrost, zbyt mała lub zbyt duża waga itp.)
2. w przypadku opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia umysłowego
3. w przypadku występowania zespołu wad rozwojowych u dzieci i dorosłych
4. jeśli choroba lub wada rozwojowa występuje u kilku członków rodziny
5. jeśli w okresie pokwitania u dziewczynek nie pojawia się miesiączka lub/i opóźnia się rozwój piersi lub owłosienia płciowego,
6. jeśli obserwuje się niedorozwój zewnętrznych narządów płciowych lub ich nieprawidłowy wygląd,
7. jeśli u kogoś w rodzinie wystąpiły objawy zespołu Downa,
8. w przypadku niepowodzeń rozrodu (brak możliwości zajścia w ciążę, przynajmniej dwa poronienia, nieprawidłowe wyniki badania nasienia u partnera, martwe porody, zgony dzieci w okresie okołoporodowym)
9. jeśli pacjentka w ciąży: ma 35 i więcej lat lub zażywała/zażywa niedozwolone leki lub w rodzinie występowały choroby genetyczne lub wcześniej urodziła dziecko z wadą (w każdym przypadku porada powinna mieć miejsce najpóźniej do końca 13 tygodnia ciąży),
10. jeśli małżonkowie lub narzeczeni są spokrewnieni,
11. jeśli w rodzinie występują nowotwory (szczególnie piersi, jajnika, macicy, jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego, żołądka).

Porady genetycznej zasięgnąć można także w przypadku każdej wątpliwości co do ewentualnej genetycznej przyczyny zaburzeń występujących u danej osoby lub w danej rodzinie.

Design by len