Imie:
Nazwisko:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy i miejscowosc:
Telefon:
E-mail:

Przedmioty wybierane na kurs:

Biologia


Chemia


Matematyka


Fizyka


Jak dowiedziales (dowiedzialas) sie o kursach organizowanych przez Fundacje UM ?


gazeta


ulotka, plakat


Internet


znajomi

inne (prosze opisac):

Uwagi:

Jesli wypelniles wersje elektroniczna zgloszenia POBIERZ OSWIADCZENIE oraz KLAUZULE INFORMACYJNA, wydrukuj, uzupelnij i przeslij na nasz adres lub przynies na pierwsze spotkanie.

A teraz wyslij zgloszenie on-line: