Imię:
Nazwisko:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy i miejscowosć:
Telefon:
E-mail:

Przedmioty wybierane na kurs:

Biologia


Chemia


Matematyka


Fizyka


Jak dowiedziałes (dowiedziałas) się o kursach organizowanych przez Fundacje UM ?


gazeta


ulotka, plakat


Internet


znajomi

inne (proszę opisać):

Uwagi:

Jesli wypełniłes wersję elektroniczna zgłoszenia POBIERZ OSWIADCZENIE, wydrukuj, uzupełnij i przeslij na nasz adres lub przynies na pierwsze spotkanie.

A teraz wyslij zgłoszenie on-line: