Aktualnościi

Fundacja_KGHM

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Fundacji KGHM Polska Miedź za wsparcie finansowe zakupu systemu do neuromonitoringu podczas zabiegów operacyjnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK we Wrocławiu.

Kursy przygotowawcze

Rozpoczynamy nabór na kolejną edycję kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych. Termin kursu od 19 września 2015 do 30 kwietnia 2016. Zapraszamy. Szczegóły w zakładce

Kursy przygotowawcze

KOMUNIKAT

Dnia 15.05.2015 r w sali senatu Uniwersytetu Medycznego miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Fundacji w całości poświęcone podsumowaniu działalności gospodarczo- statutowej Zarządu Fundacji w 2014 r oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za tenże bilansowy rok....czytaj całość

IV Interdysplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Fundacja UM objęła patronatem IV Interdysplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Transplantologia - praca zespołowa" organizowana wspólnie przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej, Studenckie Koła Naukowe Farmakologii Klinicznej i Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej UM, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Wrocławski Oddział Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Młodą Farmację. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 29 maja 2015 r. w Sali Kongresowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej przy ul. Borowskiej 211.

Kliknij i zobacz PLAKAT

II Wrocławskie Forum Neonatologiczne

Fundacja UM wraz z Katedrą i Kliniką Neonatologii UM zaprasza do udziału w II Wrocławskim Forum Neonatologicznym.
Konferencja odbędzie się pod hasłem "Daj szansę na lepszy start", w dniach 19 i 20 czerwca w gmachu Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211.

Kliknij i zobacz ZAPROSZENIE

kliknij i zobacz PROGRAM

Zostań Pacjentem Przychodni Fundacji Uniwersytetu Medycznego.

Aby korzystać z bezpłatnej Postawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ, należy wypełnić poniższą deklarację i dostarczyć do Przychodni we Wrocławiu ul.M.Skłodowskiej-Curie 50-52 lub w Nowej Rudzie ul.Szpitalna 2.

LEKARZ POZ
Pobierz i wypełnij deklarację.

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
Pobierz i wypełnij deklarację.

POŁOŻNA
Pobierz i wypełnij deklarację.

Poszukujemy laboranta do Pracowni Histopatologii

wymagania:
-wykształcenie średnie (studium analityki medycznej lub pokrewne)
-umiejętność wykonywania preparatów histopatologicznych i cytologicznych
-wskazane co najmniej kilkuletnie doświadczenie.

W dniu 12.12.2014 Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu była współorganizatorem konferencji "podsumowanie roku jubileuszowego SPSK 1 we Wrocławiu połączone z uroczystym wręczeniem certyfikatu ISO 9001" Sponsorem uroczystości była m.in firma Philips.
Celem Philips Healthcare jest ochrona zdrowia i poprawa jakości ludzkiego życia.

Chcemy dobrze rozumieć wyzwania stojące przed ludźmi oraz pomagać im je przezwyciężać każdego dnia. Poprawiamy jakość ludzkiego życia, zapewniając jak najlepszą opiekę przy możliwie niskich kosztach. Wierzymy bowiem, że w opiece medycznej najlepiej sprawdzają się rozwiązania, z których każdy może skorzystać.
Wszystkie aspekty ochrony zdrowia są ważne, dlatego też Philips Healthcare posiada w swoim portfolio sprzęt niemal z każdej dzidziny, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla całej placówki medycznej, stając się tym samym liderem w systemach medycznych dla szpitali, klinik, ambulatoriów i gabinetów prywatnych.

02.10.2014
KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Od 04.10.2014 zajęcia z kursu przygotowującego do Matury 2015 będą odbywać się w salach dydaktycznych przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7

22.08.2014
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne dotyczące kursu przygotowującego Matura 2015 odbędzie się 20 września 2014 w sali wykładowej Zakładu Mikrobiologii przy ul. Chałubińskiego 4, o godzinie 9.00.

Nie wiesz jak dojść? Kliknij i zobacz mapkę.

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA NOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I WSTĘPNYCH 2015 !

Termin kursu: 20.09.2014 - 30.04.2015.

Komunikat

Dnia 20.06. 2014 roku w sali senatu Uniwersytetu Medycznego odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Więcej informacji w załączniku(kliknij).

Komunikat

W związku z przeniesieniem Diagnostycznego Laboratorium Dydaktycznego Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego do nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej, z dniem 30 czerwca kończy działalność Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Fundacji UM (dawniej LaBoFAM) przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Komunikat

Pracownia Histopatologii rozszerza zakres wykonywanych badań o badanie w kierunku HPV (HPV 16,18). Materiał: wycinki tkankowe, wymazy, wyskrobiny.

Komunikat

Informujemy, że z dniem 12.11.2013 Pracownia Alergologiczna zostaje przeniesiona na ul. Chałubińskiego 2

Spotkanie organizacyjne dotyczące kursu przygotowującego 2013/2014 odbędzie się 14 wrzesnia 2013 w sali wykładowej Zakładu Farmakologii UM przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 2, o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich chetnych, którzy wysłali zgłoszenie na kurs.

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA NOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I WSTĘPNYCH 2014 !Termin kursu: 14.09.2013 - 30.04.2014.

Komunikat

Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 11.06.2013 Fundacja zmieniła nazwę na Fundację Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Komunikat

Dnia 25.04.2013 roku w sali senatu Uniwersytetu Medycznego odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na którym Rada przyjęła przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności gospodarczo-statutowej oraz z realizacji wydatków na cele statutowe w 2012 roku. Jednocześnie Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji i udzieliła Zarządowi absolutorium.

W 2012 roku Fundacja zarobiła na cele statutowe 2.242,8 złotych. Prawie 90% tej kwoty stanowił zysk z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Pozostała kwota (239 tys. złotych)- to pozyskane w 2012 roku darowizny. Największym darczyńcą FAM w 2012 roku była Fundacja Polska Miedź

W sumie w ciągu 20 lat istnienia Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu wypracowała na cele statutowe prawie 20 mln. zł. (patrz Sprawozdanie i Prezentacja Multimedialna z okazji 20-lecia FAM).

W 2012 roku Fundacja wydała na cele statutowe prawie 1,9 mln złotych. (patrz lista wydatków). Jednocześnie Rada Fundacji zatwierdziła harmonogram wydatków na 2013 rok na ponad 2,2 mln złotych..

(O wydatkach FAM na cele statutowe od początku jej istnienia patrz Sprawozdanie i Prezentacja Multimedialna z okazji 20-lecia FAM)

W zawiązku z ustawową zmianą nazwy Uczelni Rada uchwaliła też zmianę nazwy Fundacji- z „Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu” na „Fundację Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.”- i dokonała w związku z tym zmian odpowiednich zapisów w statucie Fundacji. Nowa nazwa Fundacji będzie obowiązywać z dniem wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sadowego.

Dr Włodzimierz Luty – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Fundacji.

Wybór nowych przedstawicieli Senatu w Radzie FAM

Zgodnie z §5 ust. 2 Statutu Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dokonał wyboru nowych przedstawicieli Senatu UM w Radzie FAM.

1) prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

2) prof. dr hab. Michał Jeleń

3) prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

4) prof. dr hab. Jacek Szepietowski

5) prof. dr hab. Andrzej Kubler

6) dr Artur Owczarek

7) mgr Kamil Machera

20 lat działalności Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

2 października 2012 roku minęło 20 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczo-statutowej Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z tej okazji 09.11.2012 roku odbyła się Rada Fundacjii, na której Dr Włodzimierz Luty- Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Fundacji omówił działalność Fundacjii.

Sprawozdanie
Prezentacja Multimedialna

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych i wstępnych dla kandydatów na studia medyczne w 2013 roku. Spotkanie odbędzie się 15 września o godz. 9.00 w sali wykładowej Zakładu Farmakologii, przy ul. Mikulicza-Radeckiego 2.

W okresie wakacji, czyli do końca sierpnia Pracownia MicroFAM czynna jest do godziny 17:00.

Kursy Przygotowawcze


Z przykrością informujemy, że w tym roku nie będzie edycji majowej kursu przygotowującego do egzaminów maturalnych. Zapraszamy na nabór wrześniowy, również przygotowujacy do Matury 2013

Fundacja w 2012 roku jest współorganizatorem konferencji naukowych:

1. VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-2 czerwca, więcej na stronie konferencji: http://www.orl2012.pl

2. VIII Konferencja Elektrofizjologiczna pt. :Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne", która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca we Wrocławiu, więcej na stronie:http://www.biofiz.am.wroc.pl/konferencja/

3. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szko iowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" która odbędzie się a dniach 25-26 maja we Wrocławiu, więcej na stronie: http://www.majowka.am.wroc.pl/

4. Międzynarodowa Konferencja "Advance in Pneumology", która odbędzie się w dniach 5-6 października.

KOMUNIKAT


30.03.2012 w sali Senatu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, na którym zatwierdzono sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności gospodarczo-statutowej, sytuacji majątkowo-finansowej Fundacji oraz z realizacji wydatków na cele statutowe w 2011 roku. W związku z tym, że 2011 rok był ostatnim rokiem VI kadencji wybieralnych organów Fundacji, Rada Fundacji dokonała też oceny pracy Zarządu mijającej kadencji i dokonała wyboru Zarządu na nową-VII kadencję w składzie:

Wiesław Zawada - Prezes Zarządu

Włodzimierz Luty - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Fundacji

Izabela Lesisz – Członek Zarządu

Dowiedz się więcej

Ze sprawozdania Zarządu FAM z działalności gospodarczo-statutowej w 2011 roku:


1. W 2011 roku Fundacja wydała na realizację celów statutowych 2 631 994,70 zł

2. W 2011 roku Fundacja zarobiła na cele statutowe dodatkowe 2 416 127,02 zł

3. W mijającej VI kadencji tj. w latach 2008-2011, Fundacja wydała na cele statutowe ok. 7,9 mln zł. W tym czasie zarobiła na cele statutowe ok. 8,6 mln zł

4. Przykłady zakupów sfinansowanych przez Fundację w latach 2008-2011 (powyżej 100 tys. zł):

- aparat FAKO dla Katedry i Kliniki Okulistyki - 180 000 zł

- tomograf dla Katedry i Kliniki Okulistyki - 195 000 zł

- ultrasonograf do diagnostyki narządu ruchu dla Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - 116 200 zł

- mikroskop badawczy dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii - 120 004 zł

- urządzenie do kontr pulsacji wewnątrzaortalnej dla Katedry i Kliniki Kardiologii - 160 000 zł

- analizator biochemiczny dla Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej - 117 700 zł

- cytometr przepływowy dla Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej - 180 000 zł

- czytnik do mikropłytek dla Katedry i Zakładu Biofizyki - 128 700 zł

- unity stomatologiczne i 10 fotelików dentystycznych dla katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej - 186 000 zł

- system do elektroforezy 2-F dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego - 399 913 zł

- system do funkcjonowania rezonansu magnetycznego (fMRI) dla Katedry i Zakładu Radiologii - 109 902 zł

- sprzęt endoskopowy dla II Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii - 180 618 zł

Skarbnik Fundacji

Włodzimierz Luty

Dowiedz się więcej

Fundacja AM jest współorganizatorem konferencji "Krajowe Ramy Kwalifikacji - nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów" 27-28 października 2011 r.

Szczegóły w załączniku lub na stronie http://www.krk.am.wroc.pl/

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA WRZEŚNIOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH w 2012r. Dowiedz się więcej

Najbliższe zajęcia na kursie maturalnym odbedą sie 21.05.2011 o godz 9.00 w budynku Studium Języków Obcych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 7.

14.05.2011 spotkanie organizacyjne dot. kursów przygotowujących (nabór majowy) odbędzie się o godz 9.00 w sali wykładowej Zakładu Farmakologii AM.

29.03.2011 odbyło się posiedzenie Rady FAM na którym dokonano oceny działalności gospodarczo-statutowej Zarządu FAM w 2010 roku. W podjętych uchwałach Rada pozytywnie oceniła pracę Zarządu.

Ze Sprawozdania Zarządu Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu z działalności gospodarczo-statutowej w 2010 roku:

1. W 2010 r. Fundacja AM wydała na realizację celów statutowych: 2 549 607,53 zł

2. W 2010 r. zarobiła na cele statutowe kolejne 2 342 577,62 zł

3. Przykłady zakupów sfinansowanych w ubiegłym roku przez Fundację AM (powyżej 100 tys. zł):

- urządzenie do kontrpulsacji dla Kl. Kardiologii AM - 160 000 zł

- analizator biochemiczny dla Zakładu Farmakologii Klinicznej AM - 117 700 zł

- cytometr przepływowy dla Zakładu immunologii Klinicznej AM - 180 000 zł

- 5 kardiomonitorów dla ASK - 125 000 zł

- 4 unity stomatologiczne i 10 fotelików dentystycznych dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM - 186 000 zł

- mikroskop badawczy dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM - 120 000 zł

- czytnik do mikropłytek dla Katedry i Zakładu Biofizyki AM - 128 700 zł

Szczegółowa lista zakupów w 2010 r. patrz: cele statutowe 2010

Fundacja AM od początku swego istnienia wydała na cele statutowe 12 mln zł

ZAPISY NA NOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH 2012 ROZPOCZĘTE!

Pierwszy termin kursu: 14.05.2011 - 30.04.2012.

Od 16.03.2011 rozpoczyna działalnosc Nowa Przychodnia POZ oddział w Nowej Rudzie-Drogosław.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI WYBORU LEKARZA POZ I PIELĘGNIARKI
Pobierz i wypełnij deklarację
Instrukcja wypełniania deklaracji

Pamiętaj! Data złożenia deklaracji w nowej placówce POZ jest jednocześnie datą rezygnacji z poprzedniej - nie musisz wypisywać się ze swojej dawnej Przychodni!

Szanowni Pacjencji,

informujemy, że od dnia 14.02.2011 r Poradnia Genetyczna zostaje przeniesiona na ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52. Telefon do rejestracji pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do udzialu w I Konferencji "Przypadki Medyczne", której Fundacja AM jest współorganizatorem.

UWAGA KURSANCIE! Zobacz aktualny plan zajęć. PLAN ZAJĘĆ

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA MEDYCZNE W 2011 ROKU dowiedz się więcej

Zapraszamy do udziału w XLIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików w Wojanowie w dniach 13-15.09.2010. http://www.histochemia.org/2010/

Kursancie, sprawdzaj komunikaty na podstronie Kursy przygotowawcze (na dole strony).

Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu podjęła współpracę z firmą Virtus Finanse Sp. z o.o. Odszkodowania z Legnicy. Dowiedz się więcej

ROZPOCZĘLIŚMY JUŻ ZAPISY NA NOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH w 2011r. Dowiedz się więcej

W ostatnich miesiącach przekazaliśmy pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ratujący zdrowie i życie o łącznej wartości ponad 315 000 zł. Zobacz

Od 1 marca 2009 roku "Przychodnia FAM" mieści się w nowowyremontowanym budynku w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Dowiedz się więcej

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI WYBORU LEKARZA POZ I PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
Pobierz i wypełnij deklarację
Instrukcja wypełniania deklaracji

Pamiętaj! Data złożenia deklaracji w nowej placówce POZ jest jednocześnie datą rezygnacji z poprzedniej - nie musisz wypisywać się ze swojej dawnej Przychodni!

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY NOWA RUDA

Z dniem 1 sierpnia 2009 roku w Nowej Rudzie przy ul.Szpitalnej 2 (dawna Przychodnia ZOZ w Kłodzku) rozpoczęła działalność Nowa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej zorganizowana przez Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej

Design by adr