Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel. 71 784 11 84(85)
fax. 71 784 00 49
email: fundacjaum@fundacjaum.pl

NIP: 898-00-26-419
KRS 0000051251

Konto Fundacji:
BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR
10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

AKTUALNOŚCI

Zostań Pacjentem Przychodni Fundacji Uniwersytetu Medycznego.

Aby korzystać z bezpłatnej Postawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ, należy wypełnić poniższą deklarację i dostarczyć do Przychodni we Wrocławiu ul.M.Skłodowskiej-Curie 50-52 lub w Nowej Rudzie ul.Szpitalna 2.

LEKARZ POZ
Pobierz i wypełnij deklarację.

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
Pobierz i wypełnij deklarację.

POŁOŻNA
Pobierz i wypełnij deklarację.

Poszukujemy laboranta do Pracowni Histopatologii

wymagania:
-wykształcenie średnie (studium analityki medycznej lub pokrewne)
-umiejętność wykonywania preparatów histopatologicznych i cytologicznych
-wskazane co najmniej kilkuletnie doświadczenie.

W dniu 12.12.2014 Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu była współorganizatorem konferencji "podsumowanie roku jubileuszowego SPSK 1 we Wrocławiu połączone z uroczystym wręczeniem certyfikatu ISO 9001" Sponsorem uroczystości była m.in firma Philips.
Celem Philips Healthcare jest ochrona zdrowia i poprawa jakości ludzkiego życia.

Chcemy dobrze rozumieć wyzwania stojące przed ludźmi oraz pomagać im je przezwyciężać każdego dnia. Poprawiamy jakość ludzkiego życia, zapewniając jak najlepszą opiekę przy możliwie niskich kosztach. Wierzymy bowiem, że w opiece medycznej najlepiej sprawdzają się rozwiązania, z których każdy może skorzystać.
Wszystkie aspekty ochrony zdrowia są ważne, dlatego też Philips Healthcare posiada w swoim portfolio sprzęt niemal z każdej dzidziny, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla całej placówki medycznej, stając się tym samym liderem w systemach medycznych dla szpitali, klinik, ambulatoriów i gabinetów prywatnych.

02.10.2014
KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Od 04.10.2014 zajęcia z kursu przygotowującego do Matury 2015 będą odbywać się w salach dydaktycznych przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7

Design by adr