Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel. 71 784 11 84(85)
fax. 71 784 00 49
email: fundacjaum@fundacjaum.pl

NIP: 898-00-26-419
KRS 0000051251

Konto Fundacji:
BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR
10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

AKTUALNOŚCI

02.10.2014
KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Od 04.10.2014 zajęcia z kursu przygotowującego do Matury 2015 będą odbywać się w salach dydaktycznych przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7

Zostań Pacjentem Przychodni Fundacji Uniwersytetu Medycznego.

Aby korzystać z bezpłatnej Postawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ, należy wypełnić poniższą deklarację i dostarczyć do Przychodni we Wrocławiu ul.M.Skłodowskiej-Curie 50-52 lub w Nowej Rudzie ul.Szpitalna 2.

LEKARZ POZ
Pobierz i wypełnij deklarację.

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
Pobierz i wypełnij deklarację.

POŁOŻNA
Pobierz i wypełnij deklarację.

Design by adr