Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel. 71 784 11 84(85)
fax. 71 784 00 49
email: fundacjaum@fundacjaum.pl

NIP: 898-00-26-419
KRS 0000051251

Konto Fundacji:
BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR
10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

AKTUALNOŚCI

Komunikat

Informujemy, że z dniem 12.11.2013 Pracownia Alergologiczna zostaje przeniesiona na ul. Chałubińskiego 2

Spotkanie organizacyjne dotyczące kursu przygotowującego 2013/2014 odbędzie się 14 wrzesnia 2013 w sali wykładowej Zakładu Farmakologii UM przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 2, o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich chetnych, którzy wysłali zgłoszenie na kurs.

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA NOWĄ EDYCJĘ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I WSTĘPNYCH 2014 !


Termin kursu: 14.09.2013 - 30.04.2014.

więcej aktualności...
Design by adr